Be a model

Fotky
Príklad fotky
Príklad fotky
Príklad fotky
Príklad fotky

Súhlasím so spracovaním osobných údajov, ktoré som v tomto formulári uviedol/uviedla za účelom záujmu o spoluprácu v oblasti modelingu pre N & O management, s. r. o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas je poskytnutý dobrovoľne, na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s právami dotknutej osoby, ktoré ustanovuje zákon o ochrane osobných údajov.